خدمات برجسته الماس سپید دریا


خدمات شرکت الماس سپید دریا به انجام کلیه خدمات کانتینری ،کشتی فله بر و چارتر برای تمام انواع کالاها ، بر اساس طبقه بندی آنها ، به/از ایران ، اختصاص یافته است. این طبقه بندی شامل کالاهای معمولی وعادی، خطرناک یا خاص، فله و بدون بسته بندی توسط کانتینرها یا کشتی های مخصوص آنها می باشد.

شرکت الماس سپید دریا خدمات حمل هوائی کالاها را برای واردات و صادرات بین المللی آنها و برای کالاهایی که به زمان کوتاه جهت این جابجائی نیاز دارند، میسر می سازد. این سرویس از اقصی نقاط دنیا به ایران و بالعکس امکان پذیر می باشد.

نظارت و رسیدگی بر محموله های وارداتی و صادراتی شما این اجازه را به شرکت الماس سپید دریا می دهد که حمل و نقلی متمایز برای کالاهای شما و همچنین برای مقاصدی که نیازمند حمل زمینی می باشید ، را فراهم آورد. حمل کالاهای پروژه ای خرد و کلان از طریق شرکت الماس سپید دریا راهی دیگر برای تجارت جهانی شما را می گشاید.

الماس سپید دریا

SWD

ارائه خدمات برتر در کلیه مناطق دنیا